This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Mistrzyni Olimpijska Renata Mauer-Rożanska

W dniu 04.10.2006r. na zaproszenie Klubu Olimpijczyka działającego przy KS "Konfeks" Legnica przebywała w Legnicy Renata Mauer-Różańska 2 krotna złota medalistka olimpijska w strzelectwie sportowym.
Renata Mauer-Różańska spotkała się z młodzieżą i kibicami sportu w V Liceum Ogólnokształcącym. W spotkaniu uczestniczyło kilkaset osób.
Mistrzyni zademonstrowała swoje 3 medale olimpijskie oraz medale z mistrzostw świata i Europy. Chętnym rozdawała autografy na tarczach strzeleckich.
Ryszard kępa - Prezes Klubu Olimpijczyka w Legnicy wręczył Renacie Mauer-Różańskiej na pamiątkę pobytu w Legnicy okazały puchar z miedzi.
W spotkaniu uczestniczył Tadeusz Krzakowski - Prezydent miasta Legnicy i Stefan Dragan - Prezes KS 'Konfeks" Legnica.
Spotkanie z mistrzynią było bardzo ciekawe i pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników tego wydarzenia.DHTML JavaScript Menu By Milonic