This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


15.12.2014 * GALA JUBILEUSZOWA PKOL

W dniu 15.12.2014 w Tatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbyła się "Gala Jubileuszowa 95-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego".
Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

W uroczystej Gali uczestniczyło wielu medalistów olimpijskich, przedstawiciele Rządu oraz Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciele 25 komitetów Olimpijskich z różnych państw, przedstawiciele Klubów Olimpijczyka z całej Polski. Miło nam poinformować, że Legnicki Klub Olimpijczyka działający przy KS Konfeks Legnica otrzymał 2 zaproszenia dla Ryszarda Kępy oraz Piotra Potycza.
W związku z obowiązkami zawodowymi Ryszard Kępa nie mógł uczestniczyć w tej doniosłej imprezie. W Gali wziął udział Piotr Potycz - dyrektor KS Konfeks Legnica oraz jak się okazało na miejscu w Teatrze Wielkim także Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski.
Po okolicznościowym wystąpieniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego, wręczono statuetki Sponsorom i Partnerom Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Kolejnym punktem programu był film o 95-leciu Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatytuowany "Wczoraj i dziś".
W częćci artystycznej wystąpił Waldemar Malicki i orkiestra Filharmonii Dowcipu pod dyrekcją Bernarda Chmielarza.
Była to doskonała rozrywka, która spotkała się z dużym uznaniem obecnych na Gali.

Spotkanie olimpijskich pokoleń - przyjęcie w foyer Teatru Wielkiego - Opery Narodowej było doskonałą okazją do wielu rozmów z gwiazdami polskiego sportu.
Wraz z Prezydentem Legnicy Tadeuszem Krzakowskim rozmawialiśmy m.in. z Otylią Jędrzejczak, Władysławem Kozakiewiczem, Robertem Korzeniowskim oraz prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Andrzejem Kraśnickim.
Były to bardzo sympatyczne spotkania, których owocem będzie przyjazd do Legnicy w lutym lub marcu 2015 roku Otylii Jędrzejczak. Już w tej chwili cieszymy się na te spotkania.

Piotr Potycz - Klub Olimpijczyka w LegnicyDHTML JavaScript Menu By Milonic